You are here: หน้าแรกสินค้าแผ่นยิปซั่มและโครงคร่าว

แผ่นยิบซั่มและโครงคร่าว

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานฝ้าเพดาน ครบถ้วนหลากหลาย สามารถตอบโจทย์เรื่องระบบผ้าเพดานได้

center

ผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม

แผ่นยิบซั่ม
(Gypsum board)
โครงคร่าว
(Frame)
ปูนยิบซั่ม
(Gypsum Jointing)
Go to top