You are here: หน้าแรกสินค้ากระจกแผ่น

กระจกแผ่น

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจกของบริษัทฮาซาฮี การ์เดียน และฺบีจี โฟลต กล๊าส ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระจกรายใหญ่ มีการจัดเก็บสต็อกจำนวนมากไว้บริการลูกค้า

center

ขนาดกระจกมาตราฐาน

กระจกชนิดพิเศษ

Go to top